Lite av varje

Jag har även författat rapporter, böcker med mera. Se här ett par exempel:

 

/sweden.jpg   

Har skrivit boken Sverige 
- Lite grann av ett litet land.
ISBN 82-7891-000-6