Känsloresan

        

Känsloresan. Om musik som känsloutveckling. Text Dick Schyberg och Bert Ola Gustavsson. Skriven på uppdrag av Rädda Barnens förlag 1996.