Månadens bild

  
Foto Mikael Röhr 

Mosebacke Media har journalist- och fotografträff på Fotografiska 2018.
Stående (från vänster): Lise-Lotte Nilsson, Mikael Röhr, Anne Laquist och Bert Ola Gustavsson.
Sittande (från vänster): David Dahmén, Magnus Kristenson, Dick Schyberg och Gunnel Bergström.