David Dahmén - skribent & föredragshållare

/david.jpg

Miljö, energi och internationella biståndsfrågor är några av mina specialområden. Producerar material om dessa frågor för tidningar och tidskrifter. Dessutom är jag verksam som frilansfotograf i TT:s Bildbyrå (www.tt.se). 30 års resande som skribent och fotograf – och nästan lika länge valobservatör för FN, EU och OSSE, har gjort att jag också kan erbjuda medryckande föredrag i globala frågor. Exempelvis ”Betydelsen av rättvisa val i unga demokratier”, ”Kampen mot fattigdomen” eller ”Sveriges roll som internationell biståndsaktör”. Allt detta illustrerat med spännande bilder i Power Point-format.

Artiklar,  reportage och rapporter

Temabilder I Temabilder II

Kontakt
Mobil: 070-792 18 30
E-post: david@mosebackemedia.se