Brett mediakunnande

Mosebacke Media är ett frilansnätverk av skribenter och fotografer i Stockholm.
Vi arbetar med journalistik och information i bild och text för trycksaker och webb. 
Vår bevakning är inriktad mot kultur, natur, miljö och internationella frågor.
Välkommen till vår gemensamma hemsida. Klicka på namnen om du vill veta mer!

Kontakt:
info@mosebackemedia.se